ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਬਰ

  • ਫੋਟੋਬਾਇਓਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ 2023 ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ

    ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਬਾਇਓਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ: ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫੋਟੋਬਾਇਓਮੋਡਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ...
    ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ